vissza a kezdőlapra

vissza az okiratokhoz


A. Campbell leletjegyzéke Körösi Csoma Sándor hagyatékáról

Dardzsiling, 1842. április 12.

Első láda tartalma.

1. Nyelvtanok és szótárak: bengáli, török, tibeti, görög, latin, franczia és nyelven, hét kötet.
2. Új testamentoni: orosz nyelven.
3. Hodgson: a buddhismusról Nepálban.
4. Az Asiatic Society of Bengal évkönyveinek mutató táblája.
5. Az Asiatic Researches XX-ik kötetének első része. Összesen 11 kötet.
6. Egy kis szekrény orvosi szerekkel.


Második láda.

1. Szótárak és nyelvtanok: Sanskrit szótár Wilsontól. Sanskrit nyelvtan. Angol és bengáli szótár. Bengáli nyelvtan.
A török nyelv alapszabályai.
Angol nyelvtan.
Sanskrit szógyűjtemény.
Görög nyelvgyakorlatok.
Angol, bengáli és manipuri nyelv-szótár.
2. Alphabetum Tibetanum Georgii.
3. Biblia angol nyelven. Uj-testamentom. Sanskritul.
Szent Máté evangéliuma, bengáli nyelven. Moses Genesise, angolul.
4. Raja tarangini, két kötet. Mahavansa, nyolcz füzet, bengáli nyelven.
5. Asiatic Society of Bengal évkönyvei 9. kötet. Asiatic Researches XX-dik kötet.
Idegen könyvek (?) hat kötet.

Harmadik láda.

Tibeti nyelvtan. Mahabharata 4 kötetben. Raja tarangini. Susrita.
Naishada charita, négy füzet, bengáli nyelven.

Negyedik láda.

1. Nyelvtanok és szótárok.
Angol nyelvtan. Irodalmi gyakorlatok.
Angol és franczia szótár.
Angol szótár és zsebszótár.
Angol és bengáli szótár és nyelvgyakorlatok.
Sanskrit nyelvtan (Yates).
Bhutáni szótár.
Két latin és egy holland szótár. Tibeti szótár és nyelvtan, 3 példány. Orosz nyelvtan.
Latin nyelvészeti szemelvények. Görög nyelvtan.
2. Az új-testamentum. Imakönyv bengáli nyelven.
3. Aesopus meséi németül, két kötet.
Quintilianus. Homer Iliasa. Horatius. Caesar Commentarjai. Livius. Ciceronis Orationes (2). Ovidius. Tacitus. Virgilius. Sallustius. Juvenal. Xenophon. 13 kötet.
4. Robertson: India története. Klaproth: Tibet leírása. Dickens: Pickwick.
Royal Asiatic Society évkönyveiből egy kötet. Prinsep: Useful tables 2 kötet.
5. Térképek gyűjteménye, egy kötet. Chinai birodalom térképe. Nyugat Ázsia térképe.
Egy kis jegyzék-könyv.
6. Tintatartó.
Egy csomag író-ón. Pecsételő ostyák. Palatábla. Vonalozó (regula). Egy kis tükör.
Jegyzés. A kék öltönyt lepcsa szolgájának ajándékozták.