vissza a kezdőlapra

vissza az okiratokhoz

A Bengáli Ázsiai Társaság tagválasztási jegyzökönyve

Kalkutta, 1834. január 30.

Körösi Csoma Sándor tiszteletbeli tagnak ajánltatott Mr. Trevelyan részéről és az ajánlat pártoltatott Mp. Prinsep által. Az ajánlat kiadatik a választmány tagjainak véleményadás végett.

Mr. James Prinsep véleménye.

Csoma úr a választmány előtt eléggé ismeretes, mint tibeti sanskrit és általános nyelvtudós, nincs tehát szükség arra, hogy valamit hozzá adjak az ajánlathoz, mely megtisztelő beválasztását czélozza. Csak azt említem meg, hogy ő a közelmúlt két éven át lajstromok és fordítmányok készítésével és a szótár kinyomtatása körüli felügyelettel foglalkozott, a nélkül, hogy akár a Society akár a kormánytól valami jutalmat elfogadott volna.

Dr. W. H. Mill véleménye.

Teljes szívvel (heartily) pártolom ezen ajánlatot, mint a hogy kötelességünk is azt tenni Körösi rendkívüli (extraordinary) érdemei miatt.

Dr. Wallich véleménye.

Igen szerencsésnek (most happy) érzem magamat, hogy a titkár és dr. Mill által kifejezett érzelmekben teljes mértékben osztozhatom. A többi aláírások ezek:

J. T. Metcalfe a főkormányzó.

B. S.Sen. J.Tytler.

R. W. Forbes. John Franks.

C. E. Trevelyan. C.Crozier.

*Nem szükség mondani, hogy a választás egyhangúlag megtörtént 1834-dik év február 6-dikán. (D.T)