vissza a kezdőlapra

vissza az okiratokhoz


Útlevele - Nagyenyed

1819. november 23.

Ezen levelünket mutató Nemes Korost Csoma Sándor, Lakhelyére nézve Nemes Erdélyországi, orbai székből körösi.

Esztendeire nézve 32 esztendős.

Termete: középszerű.

Ábrázatja: kerekded.

Szemei: fekete sárgás.

Orra: simma.

Haja: fekete.

Bajuszszát: beretvállya.

Beszel: Magyarul. Deákul, Németül, Olahul. Francziaul és Ráczul

Visel: fekete frakkot, fekete bársony nadrágot. Fekete kalapot. Fekete kalapot (ketszer ina), stiblit, azon fcllyul egy képpenyeggalért.

Viszen magával: egy zöld viasszos vászon Tarisnyát. benne Változót, uti koleséget.

Lovat ................................

Szarvas ...............................

Marhát ...............................

Menyen: Nemes NEnyed Várossából Szebenen és a Vercsstoronyi passusort keresztül Nemes Oláh országba Bukurestre.

Szabadságul nyert az ott mulatásra: nyolez hetet.

Annakokáért minden Tekintetes katonai örizetek kérettetnek, illendöleg, hogy ennek előmotatóját a Visanak feltétele után rrindei. akadály nélkül borsosak menni, és vissza jönni. Kolt N.Enyeden Nemes N.Iinyed Varossá magistratussa Gyűléséből 1819-ben November. 23-án.

kiadta Császár György mk. (P. h.) VNotarius. Nro 1258. – Visa Pr. k. k. Fuw. Kriegs-Kanzlei-Direviion Uermannstadi am 27-ten 9ber 819. (talán) l.anger.

Nro 559. Visa pr. k. k. Milit. Gránz-Commando zu líothenlliurm, am 28-ten 9b: 819 (talán) Gswindt Obst.

(Egy oláh iratu láttamozás, hihetőleg a bukuresti.) Ezután jón:

Visto in quest. lmp. Reg VConsolato d Austria in Alessandna d Lgitto isii restituisce all entrosentto Latote. che parte Beiiut in Soría - Alessandria d'Egitto li 15 Marzo 1820. vetni. - F. Champion, V.Coniole. (P. h.)

Visto in questa agensia Impte. Regia Ausiriaca en restituisce all oltisensitto Signo Körösi Sándor che parte in Aleppo - Lataclúa Li 6. Aprili 1820. - Agusto Lassari Ag/c Austriaco. (P. h.)

Oldalt van meg egy láttamozás. ilyforma:

Visto in .... C. R. Consolato Generálé d Aleppo e restituito (igy) all' Esbitore (igy) che parte per Bagdad via di Mordine (nem lehet tisztán olvasni) Aleppo 20. Aprile. 1820. - Vidra di Piecio (ilyforma aláírás.)