vissza a kezdőlapra

vissza az okiratokhoz


Körösi Csoma Sándor göttingeni végbizonyítványa

Göttingen, 1818. július 29.

Távozási bizonyítvány

Mi, a Királyi Nagybritanniai Hannoveri Georg August Egyetem kirendelt protectora [!] és professzorai, jelen írásunkkal tudatjuk: Mivelhogy Körösi egyetemi hallgató itt tartózkodásáról szóló bizonyítványért hozzánk folyamodott, mi kérését habozás nélkül teljesítettük.

Ilyen módon egyetemi anyakönyvünk alapján jelen írásunkkal bizonyítjuk, hogy fentnevezett Korosi [!] Sándor erdélyi származású egyetemi hallgató 1816. április 11 -én az itteni hallgatók soraiba mint teológiai hallgató felvétetett és az említett időtől kezdve mostanáig tanulmányok végzése céljából nálunk tartózkodott.

Itt-tartózkodásának ideje alatt egészen dicséretre méltóan és mintaszerűen viselkedett.

Ezen hivatalos írás, kiállításának nyomatékosabb hitelesítéséért, az Egyetem pecsétjével elláttatott és általam, a jelenlegi protektor által saját kezűleg aláírattatott.