vissza a kezdőlapra

vissza az okiratokhoz


Igazolás Körösi Csoma reverzálisáról

Nagyenyed, 1815. július 1.

Méltóságos Reformatuni Fő Consistorium!

A Méltóságos Fő Consistoriumnak sub dato 24-ik Januarii 1813. Nro. 26 költ azon rendelésének következéséül: mely szerint a- külső országi Académiákra szándékozó Ifjak magok censurajokat véghez vivén Papságra lett magok meghatározásáról reversalist adván, azoknak neveiket a- Mlgos Fő consistoriumnak fel jelentsem.

Jelentem alázatosan, hogy az Enyedi Kolégyomban Tanulását ditséretesen folytatott és végzett Ifjú Körösi Sándor ezen kolégyomban Censurát adván, nállam magát az aránt. hogy a Papi Sz. Hivatalra készül, és Hazájában visszajön reversalta.

Melly dolognak alázatos jelentése mellett állandó tisztelettel maradtam A' Méltóságos Fő Consistoriumnak N.Enyed l-a July 815

alázatos szolgája Idősb Abats János Refor. Püspök mp.