vissza a kezdőlapra

vissza a levelekhez

Kőrösi Csoma Sándor levele Döbrente1 Gáborhoz

Kalkutta, 1835. július 18.
[Magyar Tudomány 1972:5, 320-327]


Kiváló Férfiú!

Öröm volt számomra, hogy az Évkönyv első kötetéből, valamint a Magyar Tudós Társaság tervezetéből és Alapszabályaiból (mely ehhez a nevezetes Társasághoz gondoskodástok folytán múlt év novemberében ide megérkezett) megismertem ő császári-királyi Felsége jóakaratát és kegyességét, a főrendek lelkesedését és bőkezűségét, a tudós férfiaknak és minden rendnek serénységét és műveltségét ez oly nagyon óhajtott intézmény első alapjainak lerakásánál. Adja a Jóisten, hogy minden fáradozástok szerencsésen sikerüljön!

Mennyire nagy megtiszteltetés volt számomra a magyarok bőkezűsége folytán juttatott pénz, annyira nagy fájdalommal tölt el ez összeg sorsa és az, hogy a magyarok Ázsiában lévő régi nyomairól eddig semmit sem tudtam írni. Az legalább örömömre van. hogy oly hosszú távollét után általában az európai tudományosságnak tudtam valamit használni, de nagyon fájlalom, hogy kiváltképpen hazánknak eddig semmit nem tettem. Nehogy úgy tűnjék, hogy irántam való várakozástok hiábavaló, azt határoztam, hogy hasznosabb, ha a nekem juttatott pénzből 200 aranyat visszaküldök, minthogy ezt az összeget jobbnak látom a Tudós Társaságra költeni, és mivel úgy vélem, hogy több a szanszkrit könyvek megvásárlásához nem szükséges.

Kérlek tehát, kiváló Férfiú, hogy ezt az. összeget, amelyet a legnagyobb tisztelettel és hálával küldök vissza, fogadd el, és ne tartsd méltatlannak, hogy az öszszegről kettős elismervényt küldj vissza. Az összeg hátramaradt részét a saját szükségletemre fogom fordítani, és ha e három év során valamit véghezvihetek, azt a nevezetes Társasággal hálával közölni fogom.

A minap innen Londonba küldvén a tibeti nyelvről szóló munkáimból ötven példányt, mint ázsiai munkálkodásom gyümölcsét, a magyarok nevezetes Társaságának ajánlom alázattal, hogy ha úgy tetszik, osszák szét, a legjobb belátás szerint, ő császári-királyi Felsége különböző birodalmaiban a legfontosabb tudományos intézetek között. De kérem, hogy mindkét műből 10 példányt őrizzenek meg és osszanak szét oly módon, ahogy a N.Enyedi híres Bethlen kollégium kiváló rektorához intézett levelemben megírtam. - És ha még nem osztottak szét minden példányt, kérem alázattal, hogy ezeknek a számomra leginkább tiszteletreméltó férfiaknak egyet-egyet küldjenek: a kiváló Márton Józsefnek Bécsbe, Szabó Józsefnek Sopronba, Kerekes Ferencnek Debrecenbe, és Erős Sándornak (gróf Teleki József gyermekei tanítójának) Pestre.

Magamat és műveimet a Magyar Tudós Társaság jóindulatába és oltalmába alázattal ajánlva. Neked kiváló Férfiú, minden jót kívánva, maradok illendő tisztelettel

Calcuttában, 1835. július 18. a Te legkészségesebb szolgád, Körösi Sándor


vissza az oldal tetejére