vissza a kezdőlapra

vissza a levelekhez


W. H. Macnaghten kormánytitkár (Kalkutta) levele
az Ázsiai Társaság titkárának

1835. január 12
F/4/1529 [N° 60524]
Közli: Marcell, p.


Uram,
Utasítottak, hogy ismerjem el folyó 5-én kelt levelének vételét, amelyben jelenti Mr. Csoma de Körös tibeti nyelvtanának és szótárának befejeztet [completion], felülvizsgálatra pédányt küldvén belőlük. -

2. Utasítottak, hogy válaszul tudassam önnel: a Főkormányzónak minden oka megvan arra, hogy elégedett legyen azzal a móddal, amellyel ez a körülményes [elaborate] munka befejeződött. - Kérésének megfelelően utasítottak, hogy továbbítsak önnnek a Kincstár terhére és az ön javára egy 6412 Rs összegű csekket, amely a kérdéses publikáció elkészítésének költsége. -

3. Utasítottak továbbá, hogy ezennel küldjek önnek a Kincstár terhére és Mr. Csoma de Koras javára egy csekket [draft] 3400 rúpia összegről, amely az eme úriembernek járó fizetési hátralék és térítés ama veszteségért, amelyet ő azoknak a vagyonkezelőknek csődjéből kifolyólag szenvedett el, akiknek a neki eszközölt magyar átutalást az ön elődje betétbe adta.

4. Ő Lordsága örömmel [cheerfully = vidáman] teljesíti a szerző azon kérelmét, hogy tarthasson meg az ő általa befejezett műből 100 példányt kiosztás céljából ausztriai, itáliai és németországi egyetemek között.

5. Megkívánták tőlem azt is, hogy tudassam önnel, miszerint a Főkormányzó hálásan fogadja az Ázsiai Társaság ajánlatát mind az Indiai Kormánynak kijáró példányszám szétosztására Franciaország, Anglia és más olyan országok tudós társaságai között, amelyekkel az tudományos kapcsolatokat tart fenn [literary communication], mind a megmaradt felesleges példányok elküldésére eladás céljából a Társaság könyvterjesztőinek Kalkuttába és Londonba.

6. Kérjük [requested ~> felszólítjuk] ezennel, juttasson el hivatalomba a műből 50 példányt továbbításra a Tisztelt Igazgató Széknek. - Felhatalmazzuk továbbá, hogy belátása szerint helyezzen el az Indiai Kormány különböző elnökségei [Presidencies] kollégiumainak könyvtáraiban annyi példányt, amennyit jónak lát. -

7. Ugyanakkor utasítottak, hogy tolmácsoljam önnek a Kormány köszönetét eddig nyújtott segítségéért és azért a közbenjárásért, amelyet a tudós szerző munkásságának hasznosítására nyújt majd még.

8. Ezennel visszaszolgáltatjuk azokat az eredeti dokumentumokat, amelyek levelét kísérték. -

Fort William,1835. január 12.
Az Ön stb.
W.H. Macnaghten (s.k.) az Indiai Korm. Titk. /Hiteles másolat/