vissza a kezdőlapra

vissza a levelekhez

A kormány főtitkárától Dr. Wilsonhoz

1832. deczcmber 27.
[Duka 105-6; angol: 114]


Sir!

Felsőbb meghagyás következtében van szerencsém elismerni ön tegnapi levelének vételét és válaszul reá tudomására hozni a főkormány tanácselnökének azon véleményét: hogy a Körösi Csoma Sándor úr által elkészített tibeti nyelvtan- és szótárnak kiadását Legczélszerűbben itt Calcuttában a kormány költségén lehetne eszközölni. India ugyanis a legczélszerűbb hely erre nézve s ezen kormány az egyedüli testület, mely a költséget fedezni hajlandó lenne. Utasítva vagyok azonban megjegyezni azt is, hogy a kormány méltányolja azon előnyt, mely biztosítva lenne az által, ha Ön magával vinné e műveket és közzétételök felől Angliában gondoskodnék, azon esetre, ha ily eljárás czélszerűnek látszott volna. Önnek ezen ajánlatában a kormány ugyanazon önzés nélküli áldozatkészséget ismeri föl, mely Önt az irodalom érdekében mindenkor lelkesíti.

A főkormány tanácselnöke nagy megelégedéssel (gratification) olvasta Önnek jelentését Csoma úrnak érdemdús (meritorious) munkálatai felöl. Egyébiránt stb.