vissza a kezdőlapra

vissza a levelekhez


1831. augusztus 26. keltezésű Politikai Levél Fort Williamból: Részlet

1831. augusztus 26
F/4/1374 [N° 54890]
Közli: Marczell, p. 174-175


§ 388. Hivatkozással múlt június 10-én kelt 9. sz. Negyedévi Általános Levelünk

67. [?] bek.-ére, van szerencsénk Tisztelt Székük tájékoztatására jelenteni, hogy Mr.

Csoma de Koros egy, a margón jegyzett, levelében tudatta Kalkuttába érkeztét Tibet irodalmáról tervezett munkái anyagával. [A bal margón:] Cons - május 6. - N° 84.

389. Válaszul Mr. Csoma de Korost értesítettük, hogy ideérkeztét tudatni fogjuk a Főkormányzó Ő Excellenciájával és végre fogjuk hajtani Ő Lordsága rendelkezéseit idejövetele tárgyát illetően, és, hogy közben megadjuk a szükséges utasításokat a Megbízott Polgári Számvivőnek és Alkincstárosnak [Acting Civil Auditor and Sub Treasurer] arra, hogy számfejtse és fizesse ki havi számláit abból az illetményből, amelyet a Tisztelt Társaságtól kapott az utolsó folyósítás dátumától, nevezetesen múlt december 31-től. [A bal margón:] Cons - május 6. - N° 85.

390. A fenti levelezésről mindezek szerint másolatot küldtünk a Főkormányzóhoz beosztott Titkárnak azzal a kívánsággal, hogy tudassa Ő Lordsága rendelkezéseit annak a támogatásnak [encouragement] természetét és mértékét illetően, amelyben Mr. Csoma de Koros-t részesíteni kell az Elnökségbe jöttét meghatározó célkitűzések megvalósításában. [A bal margón:] Cons - május 6 - N° 86.

391. Tekintve, hogy Tisztelt Székük épp most érkezett 13 sz. levelében közölte véleményét Mr. Csoma de Koros-nek 1827-ben megítélt illetménye tárgyában, hivatkozáskönnyítésre utasítást adtunk a bekezdés egy másolatának továbbítására a Főkormányzónak.-

392. Egy, a margón feltüntetett levélben az Ő Lordságát szolgáló Titkár közölte, hogy a Főkormányzó méltányos fizetést [reasonable allowance] ajánlana meg Mr. Csoma de Koros-nek, ha az vállalná, hogy egy Catalogue raisonee-t (pontos) [sic] készít az Ázsiai Társaság Mr. Hodgson átengedte tibeti könyveiről - [A bal margón:] Cons - jún 24 - N° 4.

393. Azután, hogy a Főtitkár egy memorandumot fektetett le kapcsolatáról [communication] az Ázsiai Társaság titkárával, utasítást adtunk arra, hogy a margón szereplő levelet intézzék Mr. Wilson-hoz tudatván vele, miszerint a Főkormányzó Ő Excellenciája azon javaslatára, hogy Mr. Csoma de Koros-t alkalmazni kell az Ázsiai Társaság Könyvtárában lévő tibeti könyvek katalógusának elkészítésére, és tőle megértvén, hogy az az úriember hajlandó vállalni a feladatot, és egy, a leírt kívánalmaknak megfelelő jó katalógust néhány fordításmintával be lehet fejezni két év leforgása alatt, készek vagyunk jóváhagyni Mr. Csoma de Koros alkalmazását a kérdéses irodalmi feladatra a fent említettet nem meghaladó időtartamra, és folyósítani számára a javasolt kötelezettség kezdetétől havi száz sicca rúpia fizetést [allowance], beleértve azt az ötven rúpia illetményt is, amit jelenleg kap. [Az előző lap bal margóján:] N° 5 - Cons - június 24 - N° 6.

394. Megjegyeztük továbbá, hogy Mr. Wilson-ra óhajtottuk hagyni a katalógus szerkesztési tervének felvázolását és Mr. Csoma de Koros munkásságának általános felügyeletét. Mr. Wilson-nal azt is tudattuk, hogy amint jelenti: Mr. de Koros belefogott vállalkozásába, kiadjuk a szükséges utasításokat az annak javasolt megemelt illetmény kikézbesítésére.

395. A fenti akták egy másolatát továbbítottuk Prinsep titkár úrnak a Főkormányzó Ő Excellenciája tájékoztatására.