vissza a kezdőlapra

vissza a levelekhez

Az Asiatic Society titkára a kormány főtitkárához:

Kelt Calcutta, 1831. július 15
[Duka, 104, a könyvben hibásan 1838 szerepel]


Sir!

Az Asiatic Society kívánságára van szerencsém elismerni múlt hó 21-én kelt levelét, melyben ön tudtunkra adja, hogy a kormány jóváhagyja Körösi úrnak alkalmazását egyszáz rúpiára terjedő havi fizetéssel két évre, a Society titkárának fölügyelete alatt: megjegyezvén azt is, hogy Csoma úr késznek nyilatkozott a föladat teljesítésére, s abba e hó elsejétől bele is fogott. Egyébiránt stb.