vissza a kezdőlapra

vissza a levelekhez


Swinton főtitkár (Kalkutta) levele H.H.Wilsonhoz (Kalkutta)

1831. június 24
F/4/1374 [N° 54890]
Közli: Marczell, p. 184-185

Uram,
Azután, hogy a Főkormány Ő Excellenciája javasolta Mr Cosma De Koros alkalmazását arra, hogy egy szakkatalógust [Catalogue raisonnée, sic] készítsen az Ázsiai Társaság Könyvtárában lévő tibeti könyvekről, és megbizonyosodván ön által arról, hogy ez az úriember hajlandó vállalni a feladatot és, hogy egy, a kívánt leírásnak megfelelő jó katalógust néhány fordításmintával együtt be lehetne fejezni kb. két év leforgása alatt, utasítottak, hogy tudassam önnel: a Kormányzóhelyettes Excellenciája kész jóváhagyni Mr. Cosma de Koros alkalmazását a kérdéses irodalmi feladatra egy, a fent említettet nem meghaladó időtartamra, és megítélni neki a javasolt kötelezettség kezdetétől egy olyan havi ötven rúpiás fizetést, amelyet jelenleg kap - [Ezt a másolatot itt kritikusan hibásnak tekinthetjük: H.H. Wilson - Du-ka közölte és Terjék által is átvett - Kormányfőtitkárnak adott 1831. július 15-i válaszából és az Igazgató Szék 1834. február 12-én kelt 2. sz. Politikai Leveléből - ld. alább a F/4/1529 Coll'n N° 60524 stószt - u.i. kitűnik, hogy egyszáz rúpia havi fizetésről van szó; a végén - alább - maga a levélmásolat is megemelt fizetésről -increased allowance - beszél.]

A Kormányzóhelyettes önre óhajtja hagyni a katalógus követendő tervének felvázolását és Mr. Cosma de Koros munkálatainak általános felügyeletét.

2. Amint ön jelenti nekem, hogy Mr- De Coros megkezdte a vállalkozást, meghozzuk a szükséges rendelkezéseket arra, hogy megkapja a javasolt megemelt fizetést.

Tanácsosi Kamara [Council Chamber]
Az Ön stb.
1831. június 24. G. Swinton (s.k.)