vissza a kezdőlapra

vissza a levelekhez

A főkormányzó titkára Mr. Swintonhoz, a kormány egyik titkárához:

Szimla, 1831. május 27
[Duka 104]


Parancsolatot kaptam ismerni ön levelének vételét, mely e hó 6-dikáról kelt, s feleletül tudtára adni, hogy Ő Lordsága nem veszi ki Körösi leveléből, hogy további segélyezésre a kormánytól szüksége volna.

De ha ezen urnak ideje megengedné, a főkormányzó akként vélekedik, hogy nagyon óhajtandó lenne őt megkérni arra, hogy a Hodgson úr által a kormány költségén beszerzett s az Asiatic Societynak átadott tibeti művek felöl Csoma úr egy catalogue raisonné-t készítsen.

Magától értetődik, hogy a kormány illő megjutalmazást fog utalványozni azon esetben, ha Körösi Csoma úr magára vállalandja e szolgálatot. Egyébiránt stb.