vissza a kezdőlapra

vissza a levelekhez

Mr. Swinton. a kormány főtitkárának levele Csomához

Kalkutta (főkormányzó tanácstereme) 1831. május 6
[Duka 102]


Sir!

Parancsolatot kaptam értésére adni, hogy Önnek e hó 5-kén kelt levelét vettem, melyben Ön a székvárosba, Calcuttába megérkeztét jelenti.

Válaszul erre, utasítva vagyok Önnel tudatni, hogy megérkezése a főkormányzó ő Excellencziájával közöltetni fog és ő lordságának tetszése kikéretni, Ón ideérkeztének czéljaira vonatkozólag.
Egyébiránt stb.