vissza a kezdőlapra

vissza a levelekhez


Swinton főtitkár (Kalkutta) levele Kőrösi Csoma Sándorhoz (Kalkutta)

1831. május 6.
F/4/1374 [N° 54890]
Közli: Marczell, p. 182-183, Dukánál rövidebb

Uram,
Utasítottak, hogy ismerjem el folyó 5. levelének vételét, amelyben tudatja megérkezését az Elnökségbe és másolatokat ad be a benne említett célzattal Kalkuttába való jövetelének megadott engedélyezését illető levelezésről. 2. Utasítottak, hogy válaszul értesítsem önt, miszerint ideérkeztét közölni kell a Főkormányzó Ő Excellenciájával és bevárni Ő Lordsága tetszését idejövetele célkitűzéseit illetően. Időközben meg fogjuk adni a szükséges utasításokat a Megbízott Polgári Számvevőnek és Alkincstárosnak [Acting Civil Auditor and Sub Treasurer], hogy számfejtse és fizesse az ön havi járandóságait [Monthly Bilis] a Tisztelt Társaságtól kapott juttatásából attól a dátumtól kezdve, amelyen a legutolsó fizetségre sor került, nevezetesen múlt december 31-től.

Tanácsosi Kamara [Council Chamber]
Az Ön stb.
1831. május 6. G. Swinton (s.k.)

Elrendeltetett, hogy a fentforgó levelezésről küldjenek másolatokat mind a Megbízott Polgári Számvevőnek, mind az Alkincstárosnak tájékoztatásukra és irányításukra [guidance].