vissza a kezdőlapra

vissza a levelekhez


1831. március 4. keltezésű - Politikai Levél Fort Williamból:
Részlet [A margón:] 18.. [?] Constn- december 17 - N° 14.

1831. március 4
F/4/1374 [N° 54890]
Közli: Marczell, p. 174


§ 116. Tisztelt Székük érdeklődéssel nézhet át a margón jelzett levelezésben egy levelet Mr. Csoma de Kőröstől, a vállalkozó szellemű tudóstól [Enterprising Scholar], aki jelenti tibeti irodalmi kutatásainak eredményét, és megbízásként [per Mission] azt kéri, hogy továbbutazhassék Kalkuttába vagy bármely más olyan helyre Indiában, amely leginkább megkönnyítené azon művek teljes befejeztet [completion], amelyeket a közönség elé javasol terjeszteni.

117. Látható, hogy hároméves tartózkodása és tanulmányai folyamán Kheenawar egy kolostorában a tatár határon Mr. De Koros képes volt bőséges anyagot gyűjteni egy angol és tibeti nyelvű nyelvtan és szótár összeállítására, és beszerezni több olyan tibeti munkát is, amelyekről reméli, hasznosnak és egyben érdekeseknek bizonyulhatnak.

118. Folyamodványát továbbítottuk a Főkormányzónak Ő Lordsága elbírálására és rendelkezéseire a jeles orientalista, Mr. H. H. Wilson, egy Mr. Swinton-hoz intézett magánlevelével a Mr. De Koros által összegyűjtött munkák és kiadásuk valószínű költségét illetően.(l)