vissza a kezdőlapra

vissza a levelekhez

H.T.Prinsep, a Főkormányzó titkára levele
W.B.Martin rezidensnek (Delhi)

1830. december 28
F/4/1374 [N° 54890]
Közli: Marczell, p. 181


Uram,
Utasítottak, hogy ismerjem el az ön folyó l-jén kelt sürgönyét Swinton Főtitkár Úrnak, és válaszul óhajtsam, hogy közölje Mr. Csoma De Koros-sel a brit kormány teljes és díjmentes engedélyét továbbutazására a brit területek bármely olyan részébe Indiában, amelyet ő számításai szerint a legmegfelelőbbnek tart elképzelt irodalmi céljai eléréséhez.

2 - Ő Lordsága Mr. De Koros ismert szorgalmából és a Tibet irodalma tanulmányozására fordított tartós buzgalmából [devotion] arra következtet [contemplates], hogy munkálatainak eredménye igen hasznos és érdekes lesz. - Az az irodalmi segítség és azok a könyvek, amelyekre Mr. Csoma De Koros hivatkozik, legkönnyebben valószínűleg Kalkuttában lesznek találhatóak, de ha ott, ha másutt, Mr. De Koros számíthat ugyanannak a kegynek és védelemnek a folytatására, amelyben a brit kormány őt eddig részesítette

Camp Amood, Bundelcund Az Ön stb.
1830. december 28. H.T. Prinsep (s.k.)
a Főkormányzó Titkára