vissza a kezdőlapra

vissza a levelekhez

H.H.Wilson, Bengáli Ázsiai Társaság titkára (Kalkutta) levele
Swintonhoz (Kalkutta)

1830. december 14
F/4/1374 [N° 54890]
Közli: Marczell, p. 1780


Kedves Swintonom [My Dear Swinton],
Kalkutta az egyetlen olyan hely, ahol Mr. Koros a tibeti nyelvről és irodalomról könyvekhez juthat - esetleg segítséghez is munkái folytatásához vagy bármiféle csatornához azok közzétételére - Nagyon boldog volnék, ha hasznára lehetnék és erre képes is lennék, ha hagyna - de kételyeim vannak hajlandóságáról [kezelhetőségéről = tractability]. A fő kérdés mindazonáltal az: a kormány támogatni fogja-e őt itt és fizeti-e a nyelvtan és a szótár kinyomatásának költségét; noha ő szokásaiban szerény, mint egy filozófusnak lennie kell, élnie kell és havi 200 rúpiánál kevesebb aligha teszi ezt neki lehetővé Kalkuttában. A társaság részben elkötelezte magát, hogy juttat neki 50-et, de nekünk nem telik többre - és 250 nem lenne túl sok - látatlanban lehetetlen megmondani, mennyibe kerülne a kérdéses művek kinyomtatása, de kétségtelenül több ezer rúpiára rúgna. - Ha hajlandóság van az ilyenfajta segítség megadására, Mr. de Koros Kalkuttába jöhetne olyan hamar, amennyire csak tetszik neki, de ha nem, ezt időben tudomására kellene hozni és értésére adni, mennyire kevés köz- vagy magántámogatásra számíthat ebben a városban, máskülönben nagy és összetörő [heartbreaking = szívszakasztó] csalódást fog szenvedni.

Ami Mr. de Koros munkáinak értékét illeti, amelyről különböző emberek különbözőképpen vélekednek - nem képzelem, hogy terjedelme ellenére Tibet irodalma sokat nyújtana meglévő ismereteinkhez. Irodalmároknak és orientalistáknak kétségtelenül sok olyat fog nyújtani, ami felkelti a kíváncsiságot [curious] - a nyelv ismerete valamikor kereskedelmi vagy politikai értékűvé válhat és igazából jelenleg nincs hozzá útmutató [guide]. Tárgyában az egyetlen könyv Európában egy durva és rosszul megemésztett quarto, Giorgi Alphabetum Tibetanuma, amelyből, ha hozzáférhetőbb volna, keveset vagy semmit sem lehetne megismerni a nyelvről, mialatt a ma két nagyon kiváló orientalistája, Remusat és Klaproth, akik megkíséreltek valamire menni a nyelvvel, beismerik és fájlalják anyaghiányukat. - Az ő erőfeszítéseik némi érdeklődést keltettek a kutatás iránt és a nyelvtan és szótár elfogadható ajándék lesz az európai orientalistáknak - Kérdés, hogy ezeknek a meggondolásoknak alapján tanácsosnak fogják-e vélni Mr. De Koros Kalkuttában tartásának és a publikáció költségének fedezését - mindenesetre a magyarnak világosan meg kell értenie azokat a feltételeket, amelyek mellett Bengáliába [to the Presidency] jönnie kell.


1830. december 14. Az Ön stb.
H.H. Wilson (s.k.)(3)