vissza a kezdőlapra

vissza a levelekhez

Csoma de Kőrös levele C.P.
Kennedy százados Fősegédügyvivőnek (Subathoo)

1830. november 22
F/4/1374 [N° 54890]
Közli: Marczell, p. 178-180


Uram,
Szabadjon tájékoztatni önt irodalmi munkálkodásom elért előrehaladásáról és azoknak a különböző irományoknak tartalmairól, amelyeket volt szerencsém az ön felülvizsgálata elé terjeszteni ezen helyre érkeztem után; és kívánságaimról és terveimről a jövőt illetően:

2. A két fő mű, amelyeknek elkészítésére vállakoztam: egy tibeti-angol szótár és a tibeti nyelv egy angol nyelvtana. A Yanskar [sic] Láma segédletével [assistance] minden időmet főleg ezen két mű elkészítésére fordítottam; ezen célból tanítóm, a Láma, utasításomnak megfelelően jó szaktekintélyektől [authorities] gyűjtött szavakat, és különféle tárgyakról szóló könyvek olvasásán keresztül arra törekedtem, hogy rájöjjek a különböző szavak közvetlen és átvitt értelmére és a nyelv szerkezetére; s hogy a szótárt sok szóval gazdagítsam.

3. Két kötetben megvan nekem tibeti másolatokban mind a Kagyur tartalmának indexe, mind - különálló iratban - egy szanszkrit és tibeti lista a Kagyur százas kötetébe foglalt munkákról. Hasonlóan van egy kötet különböző tárgyakról összeállított szanszkrit és tibeti szógyűjtemény, amelyet a Láma a Hangyur [sic] egy kötetéből másolt ki.

4. Több iratban [on several papers] feljegyzéseim és kivonataim vannak (tibetiül) a tibetiek földrajzáról, kronológiájáról, történelméről, természettörténetéről, asztronómiájáról és asztrológiájáról, vallási szertartásairól és ceremóniáiról [religious rites and ceremonies], modoráról [manners] és szokásairól. Mind Óindia bráhmánjai, mind buddhistái különböző bölcseleti iskoláinak elméleteiről. A buddhista vallás eredetéről és fejlődéséről, Sha-kya (a buddhista vallás megalapítója) életéről. Annak tanáról. Annak fő tanítványairól. Tibet irodalomtörténetéről és különböző vallási szektáiáról. A tibetiek közt használatos betűk és levelezés formáiról. Stb.

5. Mindezeket az iratokat kívánságom szerint többnyire megadott szaktekintélyek alapján [authorities] a Láma válogatta ki és állította össze [composed and compiled]. Nagy hasznomra váltak a nyelv általános és a buddhista munkákban előforduló különböző rendszerek ismeretének megszerzésében. Némelyeket lefordítottam vagy összefoglaltam volna belőlük, ha a szótár és a nyelvtan nem kötött volna oly hosszasan le. - Túl lelkiismeretes voltam ezeknek az alapvető műveknek készítésében- Mivel elképzeléseim fokozatosan változtak [evolved] mindkét mű elrendezését illetően, sokáig lefoglalt a tibeti nyelv tanulmányozása.

6. Mivel nagyon lekötelezve érzem magam azért a pártfogásért, amelynek kegyében a Kormány és néhány magán úriember részesített peregrinációm és tanulmányom alatt, szabadjon itt leszögeznem, hogy nem állok el vállalkozásomtól mindaddig, amíg a kezemben lévő munkákat nem öntöm olyan formákba, amelyek elfogadhatóak lesznek a kormány és hasznosak a tudomány számára. Szabadjon ezért kifejeznem jövőre vonatkozó kívánságomat és tervemet.

7. E célból őszintén be kívánom fejezni műveimet olyan hamar, amennyire csak lehet; kérem, engedélyezzék, hogy Kalkuttába menjek vagy bármely olyan helyre Indiában, ahol célomhoz könyveket találok: mint keleti nyelvek nyelvtanait és szótárait általában, de különösen a szanszkritét. - És ahol lehetőségem nyílik arra, hogy feljavítsam angolomat, rendezzem összegyűjtött anyagomat, megmagyarázzam a tibeti nyelvre vonatkozó tervemet olyan úriember[ek]nek, aki[ke]t a tibeti irodalom érdekelhetne és aki[k] szíveskedn[nén]e[k] engem irataim rendezésében és a tibeti nyelv római betűs helyesírásának rögzítésében tanácsolni és vezetni.

8. Ez a tanulmányaimban magamra vállalt előhaladásom. Mivel talán kevésnek fogják találni, kérem a kormány elnézését. - Ezek azok az anyagok, amelyeket célomhoz gyűjtöttem. Mivel ezek nagy mennyiségűek és sokrétűek, kérek egy megfelelő helyet és egy bizonyos időt teljes feldolgozásukhoz [completion]. - Ez kívánságom és kérésem, kérem, mikor megkapják, tiszteljenek meg a Kormány jóváhagyásával [to favor me with the Government’s pleasure] jövő előrehaladásomat illetően [future proceedings].

Simla, 1830. november 22.
Az Ön stb.

Csoma de Kőrös (s.k.)