vissza a kezdőlapra

vissza a levelekhez

Kennedy százados a főkormányzó ügyvivőjéhez Delhiben

Szabáthu, 1830. június 29.
[Duka, 96-7]


Van szerencsém ezennel elküldeni Körösi Csoma Sándornak, azon magyar gentlemannak eredeti levelét, a ki a közelmúlt három éven át felső Busahirban tartózkodott.

Önnek jóváhagyása reményében magamra vállaltam őt arról értesíteni, hogy folyamodása értelmében szabadságában fog állani a jövő esős időszak végéig Kanumban maradni.

Kötelességemnek érzem ez alkalommal kijelenteni, hogy Csoma úrnak magaviselete példás volt az egész három éven át, melyet a brit főuralom alatt álló területen eltöltött; mivel pedig okom van hinni, hogy bevégezte immár feladatát, melynek elérése végett a nevezett országokat látogatta, elkészítvén a tibeti nyelv grammatikáját és lexiconját: bátorkodom önnek és így a kormánynak belátására bízni azon méltányos kérelmet, hogy e tudományos és annyira vállalkozó egyén számára egy csekély összeg utalványoztassék Calcuttába teendő útjára. A költség, úgy hiszem, ötszáz rúpiát meghaladni nem fog. Helyén van talán megemlíteni, hogy Csoma úr 1827-ik évi június 14-ke óta a tibeti irodalom tanulmányozása végett ötven rúpiát tevő havi illetőséggel istápoltatott. Egyébiránt stb.