vissza a kezdőlapra

vissza a levelekhez

Mr. Csoma de Khoros (Kanam) levele
Kennedy százados Fősegédügyvivőnek (Subathoo)

1830. május 30.
F/4/1374 [N° 54890]
Közli: Marczell, p. 177 (Duka közreadásának pontosítása)


Uram,
Múlt március 20-i levelemben önnek kifejeztem kívánságomat [wish, sic] az esős évszakra való tekintettel, és kértem, szabadjon itt maradnom az elkövetkező novemberig. Most nagy aggodalommal várom, hogy megtudjam, kérelmemet fogadták-e, ezért kérem, részesítsen a kormány tetszésének [pleasure] előnyével kívánalmaimat illetően. Boldog leszek minden tekintetben engedelmeskedni parancsainak.
Kérem, fogadja el az elismervényeket, hogy azok kísérjék elszámolásait arra az esetre, ha megkívánják őket, és kérem továbbá öntől, őrizze meg a kormány kiutalását 1830. január 1-től addig, amíg lemegyek Subathooba, mivel most elégségesen vagyok ellátva arra az időre, amelyet itt fogok tölteni és nem tudok haszonnal többet felhasználni, érdekes könyveket sem tudok beszerezni errefelé. A Láma jövő hó 20-a körül Zanszkárba szándékszik visszatérni. Kérem, hogy biztosíthassam, becsületesen próbálom meg teljesíteni kötelezettségeimet.

Kanum - 1830. május 30.
A Csoma de Khoros (s.k.)(3)-(4)