vissza a kezdőlapra

vissza a levelekhez

Csomától Kennedy századoshoz

Kánam, 1830. május 30.
[Duka 96]


Sir!

Márczius 20-án Önhöz intézett levelemben kifejezém óhajtásomat, a közeledő időszakra való tekintettel, hogy engedelmet kérjek az itt maradásra jövő november haváig. Aggódva várom a hírt, hogy ezen folyamodásom minő sorsban részesült a kormány kezei között. Kérem tehát Önt, szíveskedjék mielőbb tudtomra adni a kormánynak tetszését. Minden tekintetben szerencsés leszek ön parancsának engedelmeskedni.

Méltóztassék az ide zárt nyugtákat átvenni számadásaihoz való mellékletül. Kérem, tessék az 1830. évi január elsejétől számított kormányi járandóságomat megtartani, míglen Sabathuba megérkezem. Itt maradásom idejére pénzzel eléggé el vagyok már látva; többet úgy sem költhetnek, minthogy e helyen érdekes könyveket szerezni képes nem vagyok. A Láma Zangskarba visszaszándékozik jövő hó 20-ka körül.

Óhajtom Önt biztosítani arról, hogy komolyan igyekszem kötelezettségemnek eleget tenni.

Egyébiránt stb.