vissza a kezdőlapra

vissza a levelekhez

Csomának szól, Dr. Wilson az Asiatic Society titkárától

1829. év július 15-ről Calcuttából;
[Duka, 92-93; ]

Uram!


Fel vagyok hatalmazva Önt értesíteni az Asiatic Society tagjai részéről, hogy mindnyájan nagy érdekkel viseltetnek Önnek Tibetben folytatott irodalmi kutatásai iránt, és nagy eredményeket várnak kegyed szorgalma- és kutatásától: óhajtásuk egyszersmind az is, hogy az Ön fáradalmainak eredményét, amennyire tehetségükben áll, elősegítsék.

E tekintet által vezéreltetve, elhatározták, Önnek e Society részéről ötven rúpiára terjedő havi illetőséget felajánlani június első napjától kezdve; mire nézve 100 rúpiára szóló utalványt küldöttem a Sabathuban székelő kormányi ügyvivőnek, azon kérelemmel, hogy az összeget Önhöz eljuttassa.

Arra is fel vagyok hatalmazva, hogy oly könyveket szerezzek meg, melyekre Önnek tanulmányai közben netán szüksége lenne, s örömömre fog szolgálni, ha Ön tudtomra adandja az illető munkák czímeit, melyek esetleg hasznára lehetnének.

Engedje meg, hogy személyes tiszteletem kifejezését mellékeljem az Asiatic Society tagjaiéhoz. Egyébiránt stb