vissza a kezdőlapra

vissza a levelekhez

Sterling kormánytitkár (Kalkutta, Főkormányzóság) levele
C.T. Metcalfe rezidenshez (Delhi)

1827 eleje (dátum nélkül)
F/4/1181 [N° 30743 (9)]
Közli: Marczell, p. 171-172


Uram,
Utasítottak, hogy ismerjem el folyó 15. keltezésű küldeményének [Despatch] vételét, amely magába foglalja a Helyettes Főfelügyelő egy levelének másolatát egy tibeti kormánytiszteknek Bisehur tisztjeihez intézett furcsa jegyzékének [singular communication = különös / egyszeri / egyedülálló kommunikációja] fordításával.

2. A Főkormányzó Ő Excellenciája teljesen egyetért önnel abban, hogy intézkedni kellene annak az önmagában dicséretes és honfitársaink számára természetes kíváncsi és kutató szellem megnyilvánulásainak megfékezésére, amely már kiváltotta szomszédaink felháborodását Tibetben és amely ezek után kellemetlen és zavarba hozó vitákhoz vezethet. E célból Ő Lordsága bízik abban, hogy elég lesz, ha ön gondoskodik róla: Kennedy századost utasítsák, szóban adja tudtára minden, hegyekben utazni kívánó civil és katonai brit tisztnek, hogy a Főkormányzó Ő Excellenciája rendelete szigorúan megtiltja nekik a Brit Védett Terület hátárán túlra jutás megkísérlését. Kennedy százados lesz felelős azért, hogy szolgálati úton [regular channel] jelentse a fenti tilalom megszegését, amelyről feltételezzük: nem fordulhat elő az ő tudta nélkül.

[dátumok nélkül] Az Ön stb.

A. Sterling (s.k.)
a Főkormányzóhoz beosztott