vissza a kezdőlapra

vissza a levelekhez

Stirling úr a kormány-titkár rendelete, Kennedy századoshoz

Június 14-én 1827-ben
(Duka 71; angol: Duka 79)


Sír!


E bó-5-én kelt levelére vonatkozva parancsot vettem Önnel közölni, hogy a Főkormányzó Ö Excellencziája abbeli tetszését fejezte ki, hogy Körösi Csorna úrnak engedély adassék három évre felső Busahirba való utazásra a levelében kifejezett czélnak elérése végett és az ott említett feltételek alatt. Ő Lordsága ennek folytán felhatalmazza Önt, hogy a nevezett úrnak mindennapi szükségei fedezésére, s netalán tibeti kéziratok beszerzése végett, ötven rúpiára menő összeget havonkint kifizessen, mindaddig, amíg a fennérintett irodalmi czélok elérésében fáradozik. Egyébiránt stb.