vissza a kezdőlapra

vissza a levelekhez

Sir C T Metcalfe Bart. Rezidens (Delhi) levele
Stirling Megbízott Titkár úrnak

1827. április 15.
F/4/1181 [N° 30743 (9)] - Közli: Marczell, p. 169


Uram,
Van szerencsém átutalni a Hegyi Ügyek Helyettes Főfelügyelője egy értesítésének másolatát, hogy a Főkormányzó Ő Ekcellenciája rendelkezzék felőlük.
2. Az idő rövidségére tekintettel, amely rendelkezésre áll mielőtt Ő Lordsága parancsait megkaphatjuk, lemondok bármiféle utasítás sürgetéséről is Murray százados számára az előterjesztett tárgyban. Ajánlani fogom különben, hogy tegyenek intézkedéseket azon természetes kíváncsiság és kutatás gyakorlásának megzabolázá-sára, amely ingerli elzárkózó szomszédaink gyanakvását, és valószínűleg riadságot és vitákat idézhet elő.

Delhi Rezid., 1827. április 15. Az Ön stb.

C T Metcalfe (s.k.)(3)