vissza a kezdőlapra

vissza a levelekhez

Kennedy százados levele Dr. Wilsonhoz, az Asiatic Society titkárához

Sabatbu, 1827. ápril 3-án
(Duka 69; angol: Duka 76)


Sir!

Csoma aggódva néz Önnek felelete elé január 18-án kelt levelére, melyet Önhöz annak idejében elküldöttem.

Épen most mutattam be öt Amherst Lordnak.*) Óhajtása lenne itt maradni és elrendezni munkáit jövő októberig. Azt gyanítom, hogy pénzbeli forrásai nagyon kimerültek, s nem vagyok tisztában magammal, hogy mi módon kellene közeledni a kormányhoz további segélyezése végett. Talán egy levél az Asiatic Society részéről lenne a legczélszerübb mód, egy néhány száz rúpiának utalványozását kieszközölni számára, stb. Egyébiránt stb.


*) Ez volt, úgy látszik, az egyedüli alkalom, melyben Csoma a főkormányzónál be volt mutatva Sabathuban, és amire Hügel után Eötvös reflevtálhatott. Lásd a második fejezetet.