vissza a kezdőlapra

vissza a levelekhez

Kőrösi Csoma levele (Szabáthu) C.P. Kennedyhez (Szabáthu)

1827. március 25
F/4/1181 [N° 30743 (9)] - Közli: Marczell, p. 170-171


Uram,
Van szerencsém ön elé fektetni annak a tibeti levélnek tartalmát, amelyet néhány nappal ezelőtt nekem küldött; de mielőtt rátérnék erre, hadd tegyek néhány megjegyzést róla. A betűk szépek [fine], de a helyesírás helyenként rossz. A levélben nincs pontos dátum - így végződik: a hónak a határőrséggel megbízott rangidős tiszt által megadott napján. Értesüléseim szerint ez a levél nem jött se Ladákból, se Lhászából, hanem Garbói vagy Gureeből; azoknak az embereknek vezére küldte, akik Tibet pusztáit Lhásza nagy Lámájától bérlik. Nem íródott megfelelő tisztelettel, mivel nem tisztázza azokat a pontokat, amelyeket nem találtam egyértelműeknek, és mivel ez sem nem briteknek küldött diplomáciai levél, sem nem tűnik nagy fontosságúnak, kérem, engedje meg, hogy szó szerinti átültetése helyett csak fő gondolatmenetét [principal idea] adjam elő önnek.

2. A két kis pecsét követte külső cím így van: A Kalonoknak (Beshr Miniszterének) Hruhang Birjének és Kuli Birjének, három koadminisztrátornak a helytartó miniszter határbiztosítása tárgyában.
3. A belső cím így van: a fő miniszterek (kalon): Spir Birje, Hruhang Birje és Kulé Birje koadminisztrátorok lábai elé, akik jó törvényekkel uralkodnak két nemzet fölött.

4. A levél fő gondolatai a következőek - rövid bevezetés. Az elmúlt időkben Tibet királya (Galden Tsenring) és Besahr rádzsája (Skyer Sing) közt államszerződés köttetett, amely által meghatározták a két uralkodó határait úgy, hogy elkerüljenek mindenféle viszályt, amely felmerülhet a határok miatt.

5. Mostanáig jó volt a megértés Tibet és Bushuhr között, és azok továbbra is barátságban kívánnak élni egymással. Ezen oknál fogva Bushuhr tisztjeinek közölniük kellene a brit tisztekkel ennek a levélnek tartalmát.

6. Régen nem történt említés európairól (Philingpo) és egy rossz és kis népről, és most minden évben szedett-vedett [somé] brit tisztek látogatják a felsőbb vidékeket.

7. Amikor múlt év eleje felé az a hír érkezett Ő Fenségének, Lhásza nagy Lámájának arany[os] füléhez, hogy Bushuhr tisztjeit felkérték a britek: szervezzék meg valahogy átrándulásukat a felső vidékekre [make somé arrangements for their going to the Upper Countries], azt hitték Lhászában, hogy a britek be fognak törni a nagy Láma Bushuhr menti területeire - azonnal küldtek néhány személyt, hogy figyeljék a britek mozdulatait. Kína császára nagyon rossz néven vette, hogy a nagy Láma tartományaiba bármiféle külföldi is betörjön, és megparancsolta, hogy néhány katonai egysége menjen és védje meg az országot, szintén így készült a háborúra Tibet régense; - amikor a híradók jelentették, hogy a britek nem hatoltak be területeikre, minden további hadművelet megszűnt.

8. Azt tanácsolják a briteknek, hogy maradjanak saját területükön, ne lépjenek át a nagy Lámáiéba - nincs lehetőség arra, hogy békét vagy államszerződést kössenek velük, ha a britek szövetségre akarnak lépni, a tengeren elmehetnek Kína császárához. [Figyelmeztetik ? - ez a szó hiányzik] Bushuhr népét is: ne bízzanak annyira a britek vagyonában, gazdagságában, technikájában, tudományában és hadi szakértelmében, hogy kémkedjenek nekik, mert ha valaki is közülük a nagy Láma területeire lép, biztosan el fog veszni. Tudniuk kell, hogy nagy különbség van köztük: Kína császára harminc paktszial (120 brit mérfölddel) magasabb náluk.

9. Ha a britek háborúra szánják el magukat velük, tisztában kell lenniük azokkal a nagy erőkkel, amelyekkel képesek ellenállni nekik. Kína császára uralja a négy elemet, ezer millió városa [cities or towns] van, seregei megszámlálhatatlanok, köztük némelyeknek olyan a fejük, mint a libáknak, némelyeknek, mint a vadkanoknak, megint másoknak, mint a gólyáknak. Ezeken kívül oly sok nagy ország van Tibetben (amelynek minden egyes nagy provinciája fel van sorolva), a nagy Láma Ő Fenségének imájára az égből fegyverzápor fog esni.

Lhásza nagy Lámájának Ő Fensége a hadműveletekbe bocsátkozás megakadályozását óhajtaná, mivel egy háború Ázsia mind a hat népét nagy katasztrófába sodorná. De ha a britek nem maradnak meg saját határaikon belül, és háborúra készülnek, a levél írója vagy feladója Bushuhr tisztjeit arra kéri: adjanak részletes választ, hogy azt elküldhessék Lhásza nagy Lámájának.

Soobathoo, 1827. március 25. Az Ön stb.


vissza az oldal tetejére