vissza a kezdőlapra

vissza a levelekhez

Kennedy százados az Asiatic Society titkárának Dr. Wilsonnak

1827. január 17
[Duka, 66; angol: Duka 73]


Elhalasztottam Önnek november 14-kéröl kelt levelére a választ Csoma úr megérkeztéig. Van szerencsém most elküldeni e tisztelt úrnak levelét. Meg engedte tekintenem azon tömérdek (immense’) halmazát a kéziratoknak és nyomtatott könyveknek, melyeket összegyűjtött, és úgy látszik, hogy ö tökéletes jártassággal bír a tibeti nyelvben és irodalomban.

Óhajtja, hogy tudtára adjam Önnek azt, hogy örömére fog szolgálni, ha Önnel bármi tárgy felett levelezésbe léphet. Pénzre sürgetős szüksége nincsen, mivel van még kezében százötven rúpiára menő maradék azon ötszáz rúpiányi összegből, mit a kormány utalványozott számára, több mint két évvel ezelőtt. Ö visszautasít minden előzékenységet, mit én fölötte szerencsésnek (most happy) fognám magamat érezni, ha bármi tekintetben tanúsíthatnék irányában; de ö egészen visszavonulva él.

Azon kilencz tibeti szó közül, amelyek Seramporeban nyomattak, s melyeket tudomása végett Ön hozzá küldött, Csoma azt mondja, hogy öt szó hibás volt.

Befogom őt mutatni Stirling úrnak, ha a Főkormányzó ide érkezik. Egyébiránt stb,