vissza a kezdőlapra

vissza a levelekhez

Kennedy százados levele
Dr. Wilsonhoz, az Asiatic Society titkárához.

Kelt Sabathuban 1826. szept. 5-én
[Duka 64]


Örömmel küldöm a levelet, melyet Önhöz czímezve tegnap vettem azon magyar úri embertől, aki most Zangskar tartományban él, s akinek megérkeztét itt a jövő novemberre várom a pukdari zárdának Lámájával. Én ugy hiszem, hogy óhajtása lenne Calcuttába utazni, ha a megkívántató úti költséget előlegeznek számára. Ő jelenleg egyedül barátjainak kegyadománvára van utalva mindennapi szükségeinek fedezésében *) és ha Ön szert tehetne néhány száz rúpiára, akár az Asiatic Society, akár a kormány részéről, meg vagyok győződve, hogy a pénzt nem lehetne tiszteletreméltóbb egyénre és jobb czélra fordítani.

Szerencsésnek fogom magamat érezni, ha közvetítő lehetek a vele- való érintkezésben stb.

*) Ezt tévedésből írta így Kennedy, amint a következő saját levele anúsítja, l827-diki január 17-dikéről keltezve.