vissza a kezdőlapra

vissza a levelekhez

Kennedy Százados (a Helyettes Főfelügyelő Segédje) levele
W. Murray Századoshoz (Helyettes Főfelügyelő, Ambála)

1826. május 29
The British Library. IOR/P/244/48] - Közli: Marcell 139

Uram,
Van szerencsém továbbítani önnek egy levelet címemre az Első Nasszíri Zászlóalj Gerard Segédsebészétől [Assistant Surgeon].
Amennyiben a Kormányt érdekli, hogy megszerezze a néhai Mr. Moorcroft tulajdonát, meggyőződéssel ajánlhatom Mr. Csoma de Köröst, mint egy olyan személyt, aki különösen illetékes egy ilyen vállalkozásra, és az a véleményem, hogy Mr. Gerard könnyen el fog találni abba a kolostorba, amelyben Mr. Csoma most irodalmi munkáival foglalkozik, és könnyen ráveheti őt az expedíció vállalására Kabulba.

Mr. Gerard szakmai kötelezettségei ellátásának biztosítására távollétének ideje alatt, amelyről nem hiszem, hogy mindent egybevetve kitehetne három hónapot, könnyen megállapodhatnék egy orvos úriemberrel, aki most itt tölti szabadságát.

Amennyiben Mr. Gerard szolgálatait elfogadja a Kormány, hogy Zanszkárba mehessen, folyamodványt intézek a Katonai Osztályhoz, hogy haladéktalanul útra kelhessen, mivel a Himaláján való átkelés időszaka rövidesen lejár.

Nem félek attól, hogy bármiféle nehézségek is támadhatnak abban, hogy Mr. Gerard ezidőtájt Ladákba érjen, de amennyiben Mr. Csoma de Körös vállalja az utat, szükséges lesz őt ellátni néhány száz rúpiával, mivel tudom, hogy ő most barátai nagylelkűségéből él.

Szabáthu, 1826. május 29.
Aláírta / Mr. Kennedy Százados, a Helyettes Főfelügyelő Segédje