vissza a kezdőlapra

vissza a levelekhez

Metternich levele a Magyar Királyi Udvari Kancelláriához

Bécs, 1825. szeptember 3.
[Tudományos Gyűjtemény 1826:IV,124-125]


Nota.

A Császári Királyi Internunciusnak 99-dik szám alatt, Augustus 10-dikén költ. ’s ide mellékelt tudósításából örömmel értheti a’Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Cancellária. hogy az ő hathatós és nyomós utánna járásának az a’ sikere lett. hogy az esmeretes Magyar Utazónak Körösi Sándornak sorsáról. – a’ kinek azt hittük – halálát már már fájlalni kell vala, némelly további tudósítást szerzett.

Ugyan is egy Anglus Katona Tiszt az elmúlt esztendő December-10-dikén a’ Himalaya bértzein, Hindostántól éjszakra, egy nemzetére nézve Magyar Utazóval, akinek neve és személyes leírása a’ fen említett fáradhatatlan vizsgálóéval szinte megegyez, találkozott, a’ ki Bukharán keresztül érkezett volt oda. ’s szándékozott Tibet felé tovább menni.

Ezek szerint a’ mint látszik, nem tűnt el minden reménység, hogy Körösi Hazájának és a’ Tudományoknak még megtartatik.

A közöltetett egész betsülettel vissza kéretik. Béts., September 3-dik napján 1825. Hertzeg Metternich m. k.