vissza a kezdőlapra

vissza a levelekhez

H. Willock levele Cartwrighthoz

Khorim Derreck. 1825. július 12.
[Tudományos Gyűjtemény 1826:IV,125-126]


Az Austriai Internunciussal. köszöntésem mellett, közlöm ezt a’ következendő tudósítást, mellyet a’ testvérem Bombayből írt Martius’ 20-dik napján, amelly nekem nagy reménységet nyújt, hogy nem sokára újra meglátjuk Persiában azt a’ nevezetes, figyelemre méltó és fáradhatatlan Erdélyi Utazót, Körösi Sándort. - A’ midőn Morcroft Úr a’ Himalaya- bértzein Sabatooban volt 1824-ben, December’ 10-dikén egy bizonyos Korusani Czoma Sándorral találkozott (he met certain Alexander Czoma de Kórusán), a’ ki Nemzetére Magyar, ’s sok nevezetes Németországi főoskolákban (Colleges) tanúlt, ’s abban az időben szándéka volt elutazni, hogy a’ Nagy Lámától tanuljon (to obtain Information of the great Lama). Ő már akkor megjárta volt Bucharát. ’s a’ mikor elvált Morcrofttól, Tibetbe ment. A neveknek hasonlatossága előre nagyon megdöbbentett, de tartok tőle. hogy az. nem a’ mi Barátunk. Moorcroft azt írja. hogy az egy igen egyszerű és nagy tudományú (erudition) ember volt, a’ mi Kőrösinknek tulajdon charactere.

Ezek a’ környülállások, és még inkább különösen a’ fen leírt személynek tulajdonságai és maga viselete olly tökélletesen megfelelnek a’ mi elveszett Barátunknak, hogy azt kell hinnem, hogy az ő maga.