vissza a kezdőlapra

vissza a levelekhez

C. Elliott ügyvivő (Delhi) levele Swintonhoz (Kalkutta)

1825. május 17
F/4 /987 [N° 27719 (87 )] ~ Közli: Marczell, p.167


Uram,
Kennedy századoson keresztül volt szerencsém tudatni [I had the honor to communicate] M-r Csa ma de Koras-se l a Kormány rendelkezéseit, amelyeket múlt március 25 .-i levele tartalmazott. Mr. de Koras szerfölött hálásnak mutatkozik az ötszáz rúpia adományért, amelyet a Főkormányzó jóváhagyott tekintve, hogy ez nemcsak igen hosszú időre fedezi szükségleteit, hanem lehetővé teszi számára, hogy tibeti műveket vásároljon, amelyek tanulmányozására jelenleg magát szenteli.
2. Mellékelem O Lordsága átnézése céljából M-r de Koras egy levelét, amely tartalmazza a birtokában lévő tibeti művek összegezését és más olyanok tartalmát, amelyekről hallott és [vagy] amelyekről szemelvényei vannak.
3. Mr. De Koras most annyira lekötelezett Ő Lordsága nagylelkűsége által, hogy készségesen megtesz mindent, amire ösztönzik, és engedélyt óhajt kapni, hogy Kalkuttába mehessen tovább és valamely későbbi időpontban Ő Lordsága elé terjessze munkálkodásait - amely engedélyt bizonyára meg fogja kapni.

Dehlee, 1825. május 17. Az Ön stb.
C . Elliott (s.k.) a Főkorm. Ügyvivője