vissza a kezdőlapra

vissza a levelekhez1825. márc. 25
F/4 /987 [N° 27719 (87 )]; Pol 1825 Dept 25 - Cons má rc . 25. - N° 20 & 22 ~ Közli: Marczell, p.163


Tisztelt Székük egy levél rögzítését találja a margón jelzett dátumon a Megbízott Ügyvivőtől [Acting Agent] Delhiben, mellékelve egy másolatát Mr. Csoma de Koros, a magyar utazó, (akinek megjelenését Subathoonál előző értesítésünkben jelentettük) levelének teljes beszámolót adván múlt történetéről, és utazásai és kutatásai tárgyairól. Átnézvén ezt a nyilatkozatot, amelyet Mr. Moorcroft és Willock őrnagy tanúskodása megerősít, úgy véljük [we felt satisfied]: semmi sem ad alapot arra, hogy Mr De Koros-nek más jelleget és nézeteket tulajdonítsunk, mint amilyeneket beismer [avows], és ennek megfelelően engedélyt adtunk neki tibeti útja [tour] megvalósításához. Mivel szintén úgy tűnt, hogy nagyon pénzsegélyre szorul, engedélyeztük 500 sa rúpia kiutalását számára, ugyanakkor kikötvén: közölje irodalmi munkásságának [labours = fáradozásainak] és vizsgálódásainak eredményeit az Ázsiai Társasággal, és nyújtson segítséget ennek a testületnek, ha felkérik rá, a tibeti nyelv egy nyelvtana készítésében.