vissza a kezdőlapra

vissza a levelekhez

Swinton (Kalkutta) levele C.Elliotthoz (Delhi)

1825. március 25
F/4 /987 [N° 27719 (87 )] - Közli: Marczell, p.166


Uram,
Utasítottak, hogy elismerjem folyó 3-án kelt küldeményének [Despatch] vételét, amely előterjeszti [submitting] M-r Csoma de Kőrös [Csomo De Koros] saját magáról készített beszámolójának másolatát.
2 A levelét záró bekezdésben ön azt mondja, hogy Kennedy százados jelent i: Mr De Koros mélyen elmerül tibei kéziratok tanulmányozásába és véleménye szerint nem utazik politikai információ szerzésének szándékával [n ot travelling with any view to obtain political info rmation ]. Az eme személy készítette beszámoló részletes és körülményekre is kiterjed, meglepően jó angolsággal írt és utalásait M-r Moorcroft-ra és Willock őrnagyra megerősítik a kérdéses úriember írásban és szóban tett állításai. Ilyen körülmények között a Főkormányzó nem hajlandó sem gyanakodni, sem más jelleget vagy célkitűzéseket tulajdonítani az Utazónak, mint amelyeket az magáénak vall. Ezért ő szabad útja folytatására és a Kormány nem ellenzi, hogy némi kis pénzsegély, mondjuk négy-ötszáz rúpia utaltassék ki neki, ha ilyen segítségre szüksége van.
3 Mivel Tibet nyelvei és irodalma érdekes kutatási és fejtegetési anyagot képeznek, a Kormány örülne, ha (végezetül az Ázsiai Társaság számára átutalandó) összefoglaló jelentést kapna M-r De Korostől azoknak a tibeti műveknek a tartalmáról, amelyek birtokában vannak (lásd levele 14. bekezdését) és bármely másról, amelyre ráakad, mely szolgáltatást [contribution] méltányosan kérni lehet tőle a most megadásra indítványozott segítség fejében.
3 [elírás 4 helyett !] M-r De Koros-t fel kell még kérni, hogy lépjen érintkezésbe M-r Wi lsonnal, az Ázsiai Társaság Titkárával, tekintve, hogy ez a testület valószínűleg igénybe k ívánhatja venni szolgálatait egy tibeti nyelvtan szerkesztésére.

Fort Wilia m, 1825. március 25. Az Ön stb.
G Swinton (s.k. Kormánytitkár)