vissza a kezdőlapra

vissza a levelekhez

Swinton Titkár levele Charles Elliotnak (Delhi)

1824. dec. 24.
F/4 /987 [N° 27719 (87 )] - Közli: Marczell, 165


Uram,
Utasítottak [I am directed], hogy elismerjem folyó 2-án kelt levelének vételét, amely jelenti egy Tibetbe tartó, Alexander Csoma de Kőrös [Koras] nevű magyar utazó Szabáthuba [Subathooba] érkeztét Mr. Moorcroft egy ajánlólevelével, és feltartóztatását újabb utasításokig.
2. A Főkormányzó teljesen egyetért önnel, hogy ennek az európainak a legkisebb esélye sincs arra, hogy belépni hagyják akár Kínai Tatárföldre [Chinese Tartary], akár Tibet bármely kínai hatóságok ellenőrzése alá tartozó részébe, és hogy ennek megkísérlése bizonyos fokig érintheti a Brit Kormányt tekintve, hogy a kínai tisztviselők valószínűleg képtelenek különbséget tenni egy magyar és Nagybritannia egy alattvalója között. Talán eljuthatna Ladakba, ha ez egyetlen célja, mint ahogy ezt ki lehet venni Mr. Moorcroft leveléből, de Ő Lordsága aligha teheti fel, hogy elképzelései erre a pontra korlátozódnak, amelyet az utóbb említett úriember már bejárt és felderített.
3. Mindent egybe vetve a Kormány véleménye az, hogy mielőtt Mr. Alexander Csoma de Kőrös [Koras]-t útja folytatására engednék, meg kell kívánni tőle: adjon írásban egy teljes és érthető beszámolót történetéről és múltbeli cselekedeteiről [past proceedings] és célkitűzéseiről [objects] és jövőt illető terveiről, valamint arról, hogy meddig akarja utazásait és kutatásait folytatni.
Magyarázatot kell kérni arról a Kennedy százados jelezte körülményről is, hogy egy láma csatlakozására vár, aki Tibetbe vezeti.
4. A fenti nyilatkozatot megszerzése után [when procured] természetesen a Kormánynak kell továbbítani, és közben a Főkormányzó Ő Lordságának óhaja az, hogy Mr. Csoma de Kőrös [Koras] szíves és udvarias bánásmódban részesüljön.

Fort William, 1824. dec. 24.

Az Ön stb.
G. Swinton (s.k.)
Kormánytitkár