vissza a kezdőlapra

vissza a levelekhez

Charles Elliott főkormányzói ügyvivője (Delhi) levele
Swinton Titkár úrnak (Kalkutta)

1824. december 2.
F/4/987 [N° 27719 (87)] - Közli: Marczell, p.164


Uram,
Kérem, részesítsen abban a kegyben, hogy a Főkormányzó Excellenciája [Right Honorable the Gove rnor General in Council] elé terjeszti Mu rray hadnagy egy múlt 29-én kelt levele és mellékleteinek csatolt másolatait értesítésül egy Alexander Csoma de Kőrös [Koras] nevű magyar királyi alattvaló, Tibetbe tartó európai utazó, Szabathuba [Subathooba] érkeztéről, és hogy tudomására hozzam, miszerint Ő Lordsága ezen úriembert illető rendelkezései láttán [that finding the receipts of orders from] jóváhagytam a Helyettes Főfelügyelő Kennedy századosnak küldött utasításait.

2. A Kínai Kormány annyira elzárkózik [are so jealous of admitting] európaiak beengedésétől Tatárföldre, hogy lehetséges: Mr. Alexander Csoma de Kőrös [Koras]-t nem engedhetik Ladakba menni; de biztosra vehetjük: nem fog engedélyt kapni arra, hogy onnét továbbhaladjon, és noha hangsúlyozni lehet, hogy a Brit Kormánynak nincs köze hozzá, utoljára a mi területünket elhagyó európai lévén, a bennszülöttek brit alattvalónak tek intenthetik, és ennél a Kormánynál panaszolhatják majd be, ha bármiféle helytelen magatartást is tanúsít. Ezért nem éreztem szabadnak magam távozását szentesíteni Szabathuból [Subathooból] mindaddig, amíg nem kaptam utasításokat a Főkormányzótól.

Az Ön stb.
Cha-s Elliot (s.k.)