vissza a kezdőlapra

vissza a levelekhez

Ottenfels báró levele a Titkos Udvari Kancelláriához

Konstantinápoly, 1823. július 25.
[Tudományos Gyűjtemény 1825:I, 12


Valamint Gróf Lützov. úgy én sem mulasztottam el egy alkalmatosságot is ide jövetelemtől fogva, hogy az ide való Britanniai Generális Consulság. s a’ Persiai Angoly Residens útján bizonyos tudósításokat nyerhessek Kőrösi Sándor emlékezetes utazó tartózkodása, ’s történetei eránt. ennek nyoma egy darab idő ólta elveszvén. Egy hoszszas a- Porta -s Persia közt támadott háború által okozott elszakasztás után Cartwright Angoly Generális Consul Ur. Willock N. Britanniai Residens Úrtól a’ hozzá mellékelt irományokkal együtt ide tsatolt levelet vette.

Ki tetszik ebből, hogy Kőrösi felől mi ólta Teheránból 1821-ben Meshid, Chorassán fő városa felé megindult, semmi tudósítást sem vettek, és sorsa eránt valóban nagy félelemben vagynak. Ha mindazáltal azt. hogy azon távol, és magával Teheránnal tsekély öszveköttetésben lévő tartományokból, mellyeket Körösi a- Tudományok eránt való eleven buzgóságában megakara látogatni, nagy nehézségek után lehet tudósítást venni, méltó tekintetbe veszszük.a’ reménység még nem szűnt egészen meg. hogy ezen utazót, ki mind erköltsi tulajdonai, mind vi’sgálódó elméje által Persiában az oda való Európaiak közönséges tiszleletét, és szívességét elnyerte, egykor nehéz, és veszélyes utazásából vissza térni lássuk, ’s a’l.