vissza a kezdőlapra

vissza a levelekhez

G. Willock levele Cartwrighthoz

Tebriz (Tauris), 1823. május 12.
[Tudományos Gyűjtemény 1825:I, 11-12


A’ legtisztább megelégedést szerezné nékem, ha Körösi eránt valami ki elégítő tudósítással szolgálhatnék: de 1821-ben Áprilisban el hagyván Teheránt, hírét nem hallottuk, és sikeretlenül tudakozódtunk eránta. Meshidet. Khorassán fő Városát meglátogatni, onnan Bukariába utazni. -s ha a’ környülállások megengedik. Sumurkund városáig menni szándékozott. Erre nézve egy teve Karaván fejével megegyeze. hogy Nishapoorig vigye, melly Város nints messze Meshidtöl. Ezen ember esmeretes Teheránban, ’s esztendőnként portékákat szokott hozni Horátból.a’ fő Városba. Amaz lakásának helye, de nem tudhattam meg. hogy visszajött volna Teheránba, miólta 1821-ben el ment.

Ezen kútfőből tehát semmi tudósítást sem nyerhettünk Körösi eránt; hasonlóképp’ megtsalattattunk tudakozódásunkban Frazier Úr, egy utazó által, ki Meshidbe ment a’ múlt nyáron, és sikertelen igyekezett előmenetele, vagy környülállásai felől valamit megtudni, a’ mi vissza térését lehetségessé tenné. Nem tagadhatom félelmemet, hogy valamelly szerentsétlenség érte tisztelt barátunkat, és különösen sajnálom, hogy rokonit tovább is fájdalmas bizonytalanságban kell sorsa eránt hagynom; de semmit sem múlatok el tudakozódásom folytatásában.

Testvérem híjjába igyekezett őt arra bírni, hogy szándékával felhagyván, ne utazzék olly tartományokba, hol minden veszedelemnek ki lesz téve. Willock Henriknek vendége volt az 1820-diki télen, a’ Persa. ’s Török nyelveket szép előmenetellel tanulván; reményiettük, hogy tanátsunkra hajlani fog. de tavasszal utazásának folytatását el határozta, ’s ezen kívánság elméjében mély gyökeret vervén, minden javallatunk sikertelen lőn. El indulása előtt egy lepetsételt, állítása szerint vég akaratját magában foglaló levelet hagyott testvérem kezében, olly kéréssel, hogy azt azon esetre, ha hoszszabb kimaradása elvesztét gyanítatná, rokoninak küldené ált. Ezt én Mantuth Major Úr jelenlétében felbontottam, és hitelesen lemásoltattam, tartván tőle. hogy Konstantinápollyal való öszveköttetésünk bizonytalansága miatt elvész. Ezzel együtt küldöm azon levelek másolatait is, mellyeket Körösi Teheránban múlatása alatt hozzám, és Testvéremhez intézett.

Ezen jelentést a’ hozzá mellékelt irományokkal együtt ne sajnálja az Úr Körösi Barátinak ált’ küldeni. Én mindég a’ legnagyobb részt fogom venni mind abban a’ mi Körösit illetheti, mivel ritkán akadtam olly emberre, kinek illy szép Tudománnya, annyi kellemetes tulajdonságai, és olly mindent megnyerő módja volna. Maradok’ ’s a’ t.


vissza az oldal tetejére