vissza a kezdőlapra

vissza a levelekhez

Lützov gróf levele a Titkos Udvari Kancelláriához

Konstantinápoly, 1822. július 10.
[Tudományos Gyűjtemény 1825:I, 11-12]


Á múlt eszt. Sept. 18-kán költ felséges parantsolat mellett ált küldött 86 darab aranyat, mellyet Pesti Könyváros Trattner Persiában utazó Körösi nevű Magyar számára letett, mihelyt egy Kurír alkalmatosság adta elő magát Persiába, az itt folyamatban lévő pénz nemére váltva, az ide való Kir. N. Bitanniai Generális Consulnak, és a’ keleti Indiai Társaság Ágensének Cartwright Urnák áltadtam, hogy azt a’ Teheránni Angoly Residens által Körösi kezébe szólgáltassa. Egyszersmind magam is éltem ezzel az alkalmatossággal, hogy írásomban ezen utazót barátjainak jó indulatú szívességéről, és az én készségemről, őt utazása tzéljának elérésében minden úton módon segíteni, bizonyossá tegyem, ’s a’ t.

Mihelyest ezen tiszteletre méltó Cs. K. jobbágy további történetei felől bővebb tudósítást veendek, el nem mulasztom azt ezen titkos Országos Cancellariának bejelenteni, ’s a’ t.