vissza a kezdőlapra

vissza a levelekhez

H. Willock levele Cartwrighthoz

Tebriz, 1822. április 3o.
[Tudományos Gyűjtemény 1825:I, 7]


Nagyon sajnálva jelentem, hogy a’ tiszteletre méltó jó Körösi eránt minden tudósítás nélkül vagyok. Sorsában a’ legnagyobb részt vévén, mihelyest előkerül, az enyimek a’ legnagyobb barátsággal, szívességgel felfogadják, és meghagyásomból akármelly kívántató summával segítik.

Frazier Urat, az én jó barátomat, ki ugyan azon úton indult el, mellyet megjárni Körösinek szándéka volt, megkértem, hogy felkeresésében mindent elkövetne; de eddig eléigyekezete sikertelen volt, és 10 Februariusról Meshedből ezt írja: Körösire nézve minden lehetős visgálatokat megtettem, de mind eddig foganat nélkül, úgy látszik szegénysége kínszerítette őt arra, hogy magát titokban tartsa.

Körösi tsendes, nyugodalmas ember lévén nem hihető, hogy magát valamelly erőszaknak kitette volna, ha 6. -7. holnap alatt nem jelenik meg, attól kell tartanom, hogy az uralkodó döghalálnak lett áldozatja, ’s a’ t.