vissza a kezdőlapra

vissza a levelekhez

Körösi Csoma Sándor levele a Nagyenyedi Professzorokhoz

Teherán, 1821. március 1. [Tudományos Gyűjtemény 1825:I, 9-10]


Kedves Hazámfijai!


Nemzetünk eredetének, és régibb történeteinek felkeresése, és kifejtése végett indultam volt ki Hazámból; költségem nem léte akadályul volt. Ezen nemes szívű Anglus Urak segedelme által most módot találván a’ tovább való menetelre, bízván azon Isteni gondviselésben, a’ melly mind eddig életemet különösen megtartotta, és vezérelte, indulok a’ mi Elejink legrégibb Hazájába, nagy és kis Bukáriába; de ha én, Isten őrizzen, ollyan szerentsés nem lehetnék, hogy ezen utamat végre hajtsam, imé ezennel meghagyom, hogy az, a’ ki ezen tzélban én utánnam megindul, Konstantinápolyban a’ Török nyelvet megtanulván, ezen egy nyelvel bátran elindulhat, és egyenesen az említett Országokba menjen, és onnan kezdje további vi’sgálódását. Ugyan is én az eddig valókból tökélletesen meg vagyok győződve, hogy a’ mi Elejink ezen Vidékekről szállottak le mint cultus nemzetek a’ Krisztus előtt több századokkal, és minekutánna mai Persian, Arabian, Abyssiniába (?) által mentenek volna, onnan visszatérvén és az említett Birodalmakban, külömböző időkben, külömböző Dynastiakat formálván, Syrian, Assyrian, Armenian, Georgián, és Russian keresztül Európába kénteleníttettek menni az Ásiai sok Revolutiók miatt. Az említett Tartományokban találtató monumentumok, ezen népeknek szokásaik, rendtartásaik, ezek közt lévő Tradi-tiók, ezeknek Annalisaik a’ vi’sgálódónak megmondják, hogy a’ mi Elejink mitsoda nevek alatt, mikor, mitsoda Dynastiakat formáltanak, mitsoda dolgokat vittenek légyen véghez, és mitsoda okokból mentenek által Európa felé. Írtam Persiának Residentialis városában, Teheránban.

Körösi.