vissza a kezdőlapra

vissza a levelekhez

Körösi Csoma Sándor levele G. Willockhoz

Teherán, 1820. november 29. [Tudományos Gyűjtemény 1825:I, 6]


Excellentziád. és Testvére azon egész idő alatt, hogy jótéteménnyeivel élni szerentsém vagyon, olly szelídséggel, annyi szívességgel bántak velem, hogy sokszor nem tudtam miképp’ háláljam meg. De most. midőn kegyességét, szíves indúlatit, és jótéteménnyeit, mellyeket reám halmozni méltóztatott, alázatosan megköszönni, ’s azután ezen reám nézve szerentsés lakhelyet elhagyni készülnék, tudván meg, hogy kegyességét folytatni, ’s engem a’ jövő télen házánál megtartani méltóztatik, engem a’ háládatosság érzése magamon kívül ragad, s a’ t.