vissza a kezdőlapra

vissza a levelekhez

Gyarmathi Sámuel levele Schédius Lajoshoz

Kolozsvár, 1819 őszén
[Tudományos Gyűjtemény 1820:X, 121-122]


A’ szegény Körösi, a’ mi nevezetes Asiai utazónk, minekutánna Tömösvárba egy telet eltöltött volna, a’ Slávus nyelv tanulásával, viszsza tére, Kolosvár felé, ott látá a’ szép reménséget nyújtó levelit az én kedves Barátomnak, mert oda küldöttem vala; és tudom nevekedett a’ Magyar szív benne, annak olvasásával. Elindúla onnét, és bémene Bukovina felé. Edig tudom Nagy Apáink hazájába sétál, és ott előforduló ezer meg ezer Magyar tárgyak, szavak, nevek, és szokások által megvilágosodik arról, a’ mit eddig csak gyanított, és tudom hogy mihelyt méltó nyomaira akadhat Árpád Nagy Apánk fiainak, nem szűnik meg legottan tudósítani azok iránt Cons. Kenderesit, ki engem is mindjárt részesít, én pedig az én kedves Barátommal legottan közlöm. Adná Isten, hogy ez a’nemes lelkű Magyar Ifjú reménsége szerint találhatna sok reménlett kedves tárgyakat. Éljünk egymás gyönyörködtetésire a mulandó élet néhány szempillantásában!